Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Združenie obcí Zelená Cesta

Ukončené procesy

Obchodná verejná súťaž

Dátum: 23. 2. 2024

Dňa 23.2.2024 sme vyhlásili obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy na odpredaj koľajníc a príslušenstva.

9/2022

Dátum: 30. 9. 2022

Podali sme žiadosť o finančné prostriedky na výstavbu hlavnej trasy "Zelená cesta"

8/2022

Dátum: 31. 8. 2022

Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projekty cyklotrasy Zelená cesta - Piešťany Vrbové. Pripravujeme žiadosť o NFP do výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR cez Plán obnovy, ktorá sa podáva do 30. 9. 2022.

2/2022

Dátum: 28. 2. 2022

Dňa 16. 2. 2022 bolo vydané stavebné povolenie na Cyklotrasu Zelená cesta – Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové

12/2021

Dátum: 31. 12. 2021

Dňa 16. 12. 2021 sme podali Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu "Cyklotrasa Zelená cesta". Po približne 13 ročnom snažení je to veľký krok, ale zďaleka nie posledný. Žiadosť bola podaná na špeciálny stavebný úrad - Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

04/2021

Dátum: 30. 4. 2021

Bola vypracovaná finálna verzia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Cyklotrasa Zelená cesta". Táto bola schválená dňa 08.04.2021 všetkými dotknutými samosprávami.

07/2020

Dátum: 31. 7. 2020

Bola podpísaná Zmluva o dielo na Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby Cyklotrasy Piešťany - Vrbové, s víťaznou firmou Nvia, s.r.o., ktorá má podľa zmluvy povinnosť predložiť hotovú dokumentáciu najneskôr do 18.09.2020.

06/2020

Dátum: 30. 6. 2020

Sa uskutočnila súťaž o zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby Cyklotrasy Piešťany – Vrbové“

03/2020

Dátum: 31. 3. 2020

Bola podpísaná nájomná zmluva na časť železničnej dráhy č. 803, železničná trať Piešťany - Vrbové, v km od 0,740 – do 8,088, a to vrátane jej súčastí

12/2018-02/2020

Dátum: 28. 2. 2020

Bola založená pracovná skupina pri Ministerstve dopravy, ktorá mala za úlohu pripraviť a vydiskutovať podmienky prenájmu železničnej trate za účelom výstavby cyklotrasy medzi všetkými dotknutými subjektami

09/2018

Dátum: 28. 9. 2018

NRSR bola prijatá novela, ktorou sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Platná bude od 01.11.2018.

10/2017 - 06/2018

Dátum: 29. 6. 2018

Uskutočnilo sa viacero stretnutí zástupcov Združenia obcí Zelená cesta so zástupcami Ministerstva dopravy a Železníc SR. Účelom stretnutí bolo nájsť spoločné riešenie na vybudovanie cyklotrasy Piešťany - Vrbové.

09/2017

Dátum: 29. 9. 2017

Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov Združenia obcí Zelená cesta a zástupcov Železníc SR. Na základe výstupu z tohto stretnutia bola odoslaná Železniciam SR žiadosť o zrušenie dráhy - železničnej trate č. 803 Piešťany - Vrbové.

08/2017

Dátum: 31. 8. 2017

Na základe nášho listu zaslal Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek stanovisko k aktivitám v koridore železničnej trate č. 803 v ktorom sa vyjadril,

07/2017

Dátum: 31. 7. 2017

Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov dotknutých samospráv a výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta s tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Petrom Ďurčekom a poslankyňou NR SR za SNS Magdalénou Kuciaňovou

06/2017

Dátum: 30. 6. 2017

Združením obcí Zelená cesta bol zaslaný podnet na vyradenie železničnej trate č. 803 Piešťany - Vrbové, Ministerstvu dopravy a výstavby SR a na vedomie: ministrovi Arpádovi Érsekovi, Železniciam SR a predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi

05/2017

Dátum: 31. 5. 2017

Združenie obcí Zelená cesta bolo oficiálne zaregistrované na Okresnom úrade v Trnave

04/2017

Dátum: 28. 4. 2017

Občania odštartovali hromadnou cyklojazdou na trase Piešťany - Vrbové petičnú akciu

03/2017

Dátum: 31. 3. 2017

Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov dotknutých samospráv s ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom

03/2016

Dátum: 31. 3. 2016

Predseda TTSK Tibor Mikuš vyjadril písomne podporu a oslovil listom ministra dopravy, zo žiadosťou o prevod, od roku 1978 nevyužívanej, železničnej trate č. 803 - Piešťany - Vrbové, za účelom vybudovania cyklotrasy v jej telese

11/2015

Dátum: 30. 11. 2015

Bola vypracovaná štúdia vlastníckych vzťahov k pozemkom v okolí železničnej trate, kde sa ukázalo, že popri železnici by bolo vysporiadať 828 vlastníkov a boli by potrebné rozsiahle výruby drevín

05/2015

Dátum: 29. 5. 2015

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom prijalo uznesenie č. 65/V/2015, ktorým súhlasilo s realizáciou stavby cyklotrasy v telese železnice

08/2014

Dátum: 29. 8. 2014

Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach prijalo uznesenie č. 87/7/2014, ktorým schválilo mandát starostovi na ďalšie rokovania za účelom realizácie cyklotrasy v telese železnice

06/2014

Dátum: 30. 6. 2014

Na podnet Mgr. Juraja Vala, v spolupráci s ostatnými zástupcami samospráv bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti "CYKLISTICKÁ CESTIČKA VRBOVÉ-PIEŠŤANY"

06/2012

Dátum: 29. 6. 2012

Obecné zastupiteľstvo obce Krakovany prijalo uznesenie č. 68/5/2012, ktorým schválilo, aby železničná trať Vrbové - Piešťany bola využívaná ako cyklotrasa

Aktuality

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

hore
paticka-dekorace